• Home
 • Продукти
 • Висши хармоници в ел. разпределителните мрежи

Висши хармоници в ел. разпределителните мрежи, активни и пасивни филтри

Измерване, анализ, доставка и монтаж на филтри, консултации

Все по широкото в промишлени предприятия, офис сгради, болници и бита се използват нелинейни консуматори като: UPS, офис техника, телевизори, микровълнови печки, честотни управления, газоразрядни лампи , изправители, заваръчни машини, изправители , инвертори и др.

Тези консуматори генерират хармоници, които оказват все по -сериозно влияние върху икономическите резултату на фирмите.

Основните проблеми които предизвикват най-общо са:

 1. Претоварването на електроразпределителните мрежи
 2. Увеличаване тока в нулевия проводник, предизвикано от монофазни консуматори генериращи 3 хармоник. Токът в нулевия проводник може да стане равен на фазовия ток. Такива консуматори са - офис техника, телевизори и др.
 3. Претоварване и бързо стареене на енергийно оборудване - трансформатори, двигатели и др.
 4. Смущения в работата на - информационни мрежи, системи за автоматизация, контрол и наблюдение

Последствия от това са влошени икономически показатели

Директни

 1. Намаляване експлоатационния срок на електрооборудването
 2. Претоварването на електроразпределителните мрежи води до увеличаване на загубите и разхода на енергия
 3. Преорзмеряване на кабели и трансформатори
 4. Непредизвикано сработване на токови защити и свързаните с това престои, бракувана продукция и аварии
 5. Повреди на оборудване в гаранционен срок, което не се признава от гаранционните условия

Косвени

 1. Колебания на напрежението
 2. Неустойчива работа на управления и защитни релета
 3. Смущения в работата на телекомуникационните системи
 4. Резонанс

Всички тези фактори влияят върху икономическите резултати на фирмите

За отстраняване на вредните последствия от Висшите хармоници е необходимо измерване на параметрите им, анализ и избор на филтри .