Анализатори

Eнергийните анализатори ELNet, са компактни, мултифункционални, трифазни измервателени уреди, специално проектирани да отговорят на строгите изисквания за измерване на електрическата енергия в електрическите инсталации.

ELNet анализаторите регистрират и съхраняват измерените данни и поддържат стандартни протоколи за комуникация, лесни за интегриране в системите за управление на сгради. Oт друга страна, подпомагат решенията за ефективно използуване на електрическата енергия и следят качеството на енергията. Aнализаторите снабдени с TCP връзка могат да се достъпват директно чрез браузер.