Софтуер

За пълнотоизползване на функциите на Elnet анализатори и електромери с тях се предлага три вида софтуер:

1.Elnet Logger

Безплатен софтуер подходящ за следене на количествените и качествени параметри на електрическата мрежа в локални мрежи и през интернет.Визуализира на 600 параметъра и показва енергията по тарифи. Възможност за експортване на данните в exel. Табличен и графичен изглед на данните.

#

2.Elnet web

Софтуер подходящ за следене на количествените и качествени параметри на електрическата мрежа в локални мрежи и през интернет.Подходящ е за отчитане на голям брой потребители и електромери.Издава стокова разписка със зададени цени.Изготвяне на товарови графици ,табличен и графичен изглед на даните,текущи показания.

#

3.Uniart

Софтуер за пълен енергиен мениджмънт на згради с възможност за отчитане на ток,вода,газ и др. видове енергия ,визуализация на дани и състояние и управление на системите.Мониторинг и управление на осветление,климатизация,пожароизвестяане и др.Комуникацията се осъществява чрез стандартен протокол за комуникация и MODBUS, контролери и местни панели за управление.

#