• Home
  • Продукти
  • Изработване на ел. табла

Изработка на табла

Фирма Йонелко ЕООД изработва всички видове елелектрически табла НН:ГРТ, силови разпределителни, АВР, ККУ, BMS, звезда-триъгълник, автоматизация и др. Чрез софтуер на фирма EATON се конфигурират отделните табла, така че да са съобразени с всички изисквания. Използват се готови шкафове на RITTAL, EATON, SCHRACK, TIBOX, YBOX , както и произведени по размер и предназначение шкафове.Работим с всички производители на ел.апаратура , както и с доставена от клиента. Доставка на частично окомплектовани табла с щуцери ,DIN шини , отвори за бутони и ключалки.