Динамично компенсиране на реактивна енергия

Често имаме потребители с бързо променящи се товари, заваръчни машини, кранове, смесители и др. Обикновено това са потребители на индуктивна енергия.

Вследствие на това имаме рязка промяна на индуктивната реактивна енергия/мощност и рязко влошаване на фактора на мощността COS F.
Овладяването на този динамичен процес е от 1 – 10 ms. Не може да се извърши с традиционните регулатори на COS F, с релейни изходи и капацитивни контактори.
За решаване на проблема се използват регулатори за COS F с тиристорни изходи и тиристорни ключове вместо капацитивни контактори с общо време за включване/изключване 4 – 10 ms.

Необходимо е да се компенсират динамичните натоварвания с реактивна мощност поради следните причини:

  1. Рязко увеличение на свръх - тока
  2. Рязко увеличение на свръх - тока
  3. Несиметрия в захранващата мрежа
  4. Трептения в мрежата
  5. Брак на продукция
  6. Повреди в оборудването
  7. Повреди в оборудването
dynamic energy

ККУ за ДИНАМИЧНИ
ТОВАРИ

dynamic energy

РЕГУЛАТОР COS F
С ТИРИСТOРНИ ИЗХОДИ

dynamic energy

ТИРИСТОРЕН КЛЮЧ