Компенсиране на индуктивна енергия

Индуктивната енергия се проявява при наличието на индуктивни товари - двигатели, дросели, трансформатори и др.Има я на всякъде и в промишлеността и в бита, но се отчита и заплаща само в промишлеността.

Как се компенсира

Индуктивната енергия се компенсира чрез ККУ(комплектни кондензаторни уредби).Те са изградени от:

Energy
 • трифазни силови кондензатори
 • специални капацитивни контактори
 • контролер(cos f регулатор)
 • KKУ – комплектна кондензаторна уредба

При наличие на хармоници се използват усилени батерии или дроселирани ККУ (комбинация батерии и филтър за хармоници).

Ползи от компенсирането на индуктивната енергия

 • При правилно оразмерена и управлявана компенсираща уредба не се заплащат глоби на ЕРП
 • Разтоварват се кабели и трансформатори от преноса на индуктивна енергия и се увеличава активната.
 • Облекчава се комутацията на контактори и автомати и се удължава живота им
 • Намаляват се топлинните загуби и стареенето на изолацията
 • екологична-произвежда се на място, няма загуби при производството и преноса, като се намаляват парниковите газове отделяни при производство на ток и топлинните загуби.

Щетите от индуктивната енергия

 • Понижаване на напрежението в мрежата на абоната
 • Топлинни загуби, стареене на изолацията и намаляване живота на апаратурата
 • екологични щети