Компенсиране на капацитивна енергия

Съвременните сгради и методи на производство на енергия повишават нуждата от компенсиране на капацитивна енергия.

Каде се проявява тя:

  • При дълги захранващи линии ,които не са собственост на ЕРП и отчитането е в точката на присъединяване на СН, когато са слабо или не натоварени(нощно време, почивни и празнични дни).
  • Използването на шиноразпределителни мостове в съвременните бизнес и търговски центрове.
  • Съществуват и частни случаи В ЗАВИСИМОСТ ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ТОВАРА.(UPS, инвертори и др.)

Как се компенсира генерирзната капацитивна енергия

За разлика от компенсиране на индуктивна енергия компенсирането на капацитивна е много по-скъпо и сложно.

  • За компенсирането на капацитивна енергия най-често се използват трифазни дросели (индуктивности,шунт реактори) на ниско напрежение със суха изолация.
  • Компенсирането на реактивната капацитивна енергия на ниво СН е по-скъпо и сложно, необходимите реактори, прекъсвачи на С.Н. са скъпи, оправдани са при, големи единични мощности и сравнително постоянни товари. При променливи товари те са скъпи и трудно управляеми.
#

ШУНТ РЕАКТОР Н.Н.

#

ШУНТ РЕАКТОР Ср.Н

Поради цената на съоръженията най-целесъобразно е компенсирането на капацитивната енергия да се извършва на страна ниско напрежение и при минимален брой стъпки. Поради тази причина при динамичен това е препоръчително да се използва дросел с максималната необходима индуктивна мощност, като за да се компенсира реактивната енергия така че да бъде в индуктивната част и стойности 0.9 – 1 в първи квадрант, се използва ККУ с кондензаторни батерии управлявани от контролер. При статичен капацитивен товар, може дросела да се управлява от часовник,фотореле или енергиен анализатор, който следи квадранта на товарите.