• Home
 • Продукти
 • POWER BOOS Софстартер, икономия на енергия

POWER BOSS

Power Boss

СОФСТАРТЕР С ДОКАЗАН ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ЕФЕКТ

Спестяване на енергия чрез оптимизиране работата на асинхронни двигатели с променлив товар.

Масово в промишленоста се използват двигатели, преоразмерени по мощност, или работещи в режим на променливо натоварване.

Всичко това води до преразход на ел.енергия, влошаване на фактора на мощността cos f, влошаване на иконимическите показатели и замърсяване на атмосферата.

Примери за такива консуматори са:

Power Boss
 • - Компресори
 • - Транспортни ленти
 • - Ескалатори
 • - Миксери
 • - Екструдери
 • - Трошачки
 • - Мелници
 • - Хидравлични преси
 • - Вентилатори
 • - Климатици и др.

За решаване на проблемите с преоразмеряването и променливото натоварване на асинхронните двигатели, английската фирма SOMAR, е разработила и успешно приложила в практиката продукта си POWER BOSS - Interga .

Това е контролер който оптимизира подаваната мощност към консуматорите, и едновременно с това изпълнява всички функции на софстартер.

Голямо предимство на POWER BOSS е че може да се монтира към съществуващо оборудване, изпълнявайки ролята на икономия на ел.енергия и софстартер.

Продукта POWER BOSS Integra има награда за екологичен продукт за 2011 г. от Английската кралица.

Ефектът от използването на POWER BOSS е:

 • - Икономия на енергия
 • - Плавен старт - намалява пусковия ток, механичните удари и износване
 • - Плавен стоп - избягват се хидравлични удари при водни помпи
 • - Изключване мотора след зададен престой
 • - Намалява се загряването, шума и вибрациите
 • - Удължава се живота на двигателя, намаляват разходите.
 • - Подобрява се cos F на агрегата

Вследствие на това получавате:

ПО-МАЛКО ПРЕСТОИ - УВЕЛИЧЕНО ПРОИЗВОДСТВО
НАМАЛЕНА ПОДДРЪЖКА - ПО-НИСКИ РАЗХОДИ
НАМАЛЕНО ПОТРЕБЛЕНИ - УВЕЛИЧЕНА ПЕЧАЛБА
ВСИЧКО ТОВА ЗАЕДНО - ПОВЕЧЕ ПРИРОДА