• Home
 • Продукти
 • Компенсиране на реактивна енергия

Компенсиране на реактивна енергия

Факторът на мощността (PF), или т.нар. cos F описва съотношението между активната(kW) и пълната(kVА) енергия/мощност и е стандартният измерител за ефективността на една електрическата система.

 • При фактор на мощността 0 ÷ 1,0 реактивната енергия се нарича - индуктивна
 • При фактор на мощността 0 ÷ -1.0 реактивната енергия се нарича - капацитивна
#

Делът на реактивната енергия в общото потребление на енергия определя икономичността и екологичността при пренасянето, разпределението и използването на електроенергия.

Компенсирането на реактивната енергия/мощност или COS F, означава, тя да се произвежда на място най-близко до самия потребител, при минимални загуби на активна енергия, а не да се доставя от генериращите мощности (ТЕЦ,ВЕЦ,АЕЦ), и да се заплаща без да извършва работа и влошава качеството на енергията.

Вредни последствия при некомпенсиране на Реактивната енергия/мощност

Когато се произвежда в централите, реактивната енергия, натоварва допълнително преносната, разпределителната мрежа , трансформаторите и прекъсвачите с реактивен ток, това води до:

 • влошаване качеството на енергията
 • увеличава загубите в преносните съоръжения
 • увеличава се пада на захранващото напрежение
 • увеличава топлинните загуби водещи до стареене на изолацията и аварии
 • некомпенсираната реактивна мощност създава реактивен ток, който натоварва допълнително съоръженията, увеличава капиталовите разходи и намалява надеждността и качеството на електрозахранването.
 • увеличават се престоите
 • увеличава се отделянето на парникови газове от централите
 • заплаща се санкция на Електроразпределение за преноса на реактивната енергия

При производство на реактивна енергия на място при потребителя се избягват негативните последствия като ефектът в зависимост от характера на товара могат да стигнат до 50%.

Фирма ЙОНЕЛКО ЕООД от дълги години е специализирана в компенсирането на реактивна енергия и има богат опит в различните начини на компенсация. Фирмата е вносител на водещите немски производители на кондензаторни батерии и дросели (индуктивности, шунт реактори) ELECTRONOCON и контролери(cosF регулатори) за регулиране на реактивна енергия BELUK.С тяхна помощ и опит изграждаме съвременни и надеждни компенсиращи мощности, съобразени с нуждите на клиентите и техническата ситуация.Предлагаме изцяло нови компенсиращи мощности, така и рехабилитация на стари и решения съобразени с бюджета на клиента.