ОЦЕНКА и МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ

Всяка фирма в света, за да издържи на жестоката конкуренция се стреми:

 • Да има ниски енергийни разходи
 • Да има сигурност на електроснабдяването
 • Качеството на енергията да е високо, за да не поврежда скъпото и капризно високотехнологично съвременно оборудване.
 • Да минимизира престоите вследствие, на аварии на оборудването или липса на захранване

В болшинството от фирмите няма необходимата измервателна апаратура, софтуер и
квалифициран персонал, за обследване и оценка на енергийната ефективност и мерките за
повишаването и

Оценка на енергийната ефективност
ЙОНЕЛКО ЕООД, предлага на своите клиенти:

 • Измерване и анализ на количествени и качествени параметри на консумираната ел.енергия за определен период, с мощни мрежови анализатори FLUKE и SATEC.
 • Съдържание на ДОКЛАДА за измерените количествени и качествени параметри:
  • резервите от мощност в трансформатор, ГРТ, главен прекъсвач, кабелни линии, компенсиращи уредби и др.
  • максимални, средни, минимални и пикови стойности
  • товарови графици
  • нива на хармоничното замърсяване и отклонения и колебания на напрежението
  • компенсиране на реактивната енергия
 • Изготвяне на ДОКЛАД с технически решения за повишаване качеството,
  оптимизиране разхода на ел. енергия и съществуващите резерви, на базата на
  извършените измервания

Икономически ефект:

 • Определяне реалните резерви на мощност в електрическата уредба
 • Намаляване загубите на мощност в трансформатори и кабели
 • Стабилизиране на напрежението
 • Намаляване тока и облекчаване кабели и прекъсвачи
 • Филтриране на хармониците
 • Облекчаване на комутациите
 • Оптимизация на капиталовложенията
 • Удължаване живота на оборудването
 • Намаляване авариите и престоите
 • Избягване надценките за консумирана и отдадена реактивна енергия
 • Намаляване разходите за ремонти и резервни части