На фирми и организации, за които икономически е необосновано да поддържат електротехнически персонал, за профилактика, експлоатация и обслужване на притежаваното и електрическо оборудване.

ЙОНЕЛКО ЕООД ПРЕДЛАГА:

 1.  Индивидуални договори за абонаментна поддръжка и профилактика на електрическото обурудване. Консултации за повишаване на електро енергийната ефективност и намаляване разходите за ел.енергия.
  • Комплектни Кондензаторни Уредби (ККУ) и Шунт Реактори за компенсиране на реактивната енергия (cos Φ)
  • Главни Разпределителни Табла и Разпределителни табла
  • Трафопостове, БКТП и МКТП
  • Консултации и технически решения за, повишаване на енергийната ефективност, за оптимизиране на енергийните разходи и инвестиции и избягване на глобите за реактивна енергия.
 2. Ние разполагаме с екип от подготвени и опитни специалисти, с необходимото образование, квалификация и техническо оборудване за:
  • Бързо отстраняване на възникналите проблеми
  • Качествени ремонти и профилактики
  • Използване на материали и апаратура с доказан произход и качество
 3. Бързина на реакция
 4. Налична ремонтна и складова база
 5. Наличен на лек и товарен и автомобилен транспорт