ЗА НАМАЛЯВАНЕ на ДЕЛА на ЕЛ.ЕНЕРГИЯТА в СЕБЕСТОЙНОСТТА  на ВАШИЯ ПРОДУКТ ТРЯБВА:

 • Да не плащате загубите и надценките за реактивна енергия 
 • Да удължите експлоатационния ресурс на ел. оборудването
 • Да осигурите качествена ел.енергия за скъпо и капризно съвременно ел. оборудване.
 • Да намалите експлоатационните разходи за резервни части
 • Да намалите загубите от аварии и престои
 • Да оптимизирате капиталовите разходи, трябва да знаете – с какви резерви на мощност разполагате в силовите трансформатори, кабелните линии и ГРТ

Енергийна ефективност

За да предприемем обосновани мерки, с цел повишаване на ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, трябва да направим задълбочен АНАЛИЗ на ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО.

За тази цел ЙОНЕЛКО ЕООД предлага:

 1. ИЗМЕРВАНЕ, ЗАПИС и АНАЛИЗ на количествени и качествени параметри на Електропотреблението, с мрежови анализатори FLUKE  и SATEC PNA 296
 2. ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ за намаляване разхода и повишаване качеството на консумираната Ел. Енергия

ПРОМИШЛЕНИ СТАБИЛИЗАТОРИ на НАПРЕЖЕНИЕ -  за отговорни съоръжения при критични индустриални процеси.

АКТИВНИ и ПАСИВНИ ФИЛТРИ - за висшите хармоници в мрежата.

КОМПЕНСИРАНЕ - на реактивната енергия:

 • Кондензаторни уредби (ККУ) – индуктивна енергия
 • Шунт реактори – отдадена капацитивна енергия

ИЗХОДНИ ДАННИ за ОРАЗМЕРЯВАНЕ на РЕЗЕРВИРАЩИ ЗАХРАНВАНИЯ – Генератори и UPS.

ОПТИМИЗИРАНЕ  на ИНВЕСТИЦИИТЕ:

 • Оценка на резервите на мощност в трансформатори, кабели разпределителни табла и прекъсвачи.
 • Оптимизиране на капиталовите разходи при увеличение на инсталираната мощност.

Стабилизатори на напрежение

ИНДУСТРИАЛНИ СТАБИЛИЗАТОРИ на НАПРЕЖЕНИЕ:
 • Мощност - 2 KVA – 50 MVA
 • Високоскоростна корекция на напрежението – 3ms.
 • Широк диапазон на входното напрежение -60% / +40%
 • Високо качество на стабилизираното напрежение

виж повече информация за стабилизатори на напрежение

VSC – DVR СИСТЕМА

Предназначение:
Да намали и елиминира въздействието на електрическите смущения, като дълбоки падове и преходни пренапрежения върху критични индустриални процеси.

 • Мощност до 1500 KVA
 • Отработва спад на U до 60%
 • Време за реакция до 3 ms.
 • Независимо управление на напрежението на всяка фаза
 • Непрекъсната стабилизация на напрежението
 • Ефективност ˃ 97%
 • Дистанционно управление и мониторинг – ETHERNET и MOD-BUS RTU

ВИСОКОСКОРОСТНА КОРЕКЦИЯ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

 • Диапазон входно напрежение от - 60% / +40%
 • За всички стойности на индустриалните напрежения
 • Независиморегулиране на напрежението
 • Паралелно свързване на модули
 • Мощност до 50000 KVA
 • Равномерно разпреден товар
 • Дистанционно управление и мониторинг - ETHERNET и MOD-BUS RTU
 • Интуитивен дисплей
 • Защита от претоварване, висока Температура, под/свръх U

Активни и пасивни филтри на хармоници

ГАМА МОЩНОСТИ: 30, 60 и 100 А – Паралелно свързване до 100 Устройства

Устройството разполага с:

 • ¾ проводен модул, за монтаж в трифазна мрежа с или без неутралa
 • Паралелна инсталация до 100 устройства.
 • LCD сензорен дисплей, за мониторинг на параметрите.
 • RS-485 и Ethernet комуникации.
 • EMI филтри.
 • Тип кутия РАК, Шкаф и за Стена

виж повече информация за ХАРМОНИЦИ в РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

Шунт реактори и кондензаторни уредби