ELECTRONICON – Германия

Кондензаторни батерии, силови кондензатори, антирезонансни филтри

BELUK - Германия

Регулатори на реактивна енергия, Тиристорни ключове

Control Applications - Израел

Електромери, мрежови анализатори софтуер

RADE KONČAR - Македония

Капацитивни контактори и апаратура ниско напрежение

EDITELEKTRONIK - Турция

Стабилизатори на напрежение - статични и динамични

Електроапаратура средно и ниско напрежение