Източници на капацитивна енергия:

  • Захранващи шинни системи
  • Сървъри и UPS
  • Дълги кабелни линии ср. н.
  • LED Осветление и др.

Вредни последствия:

  • Надценка, заплащана на електроснабдителните дружества
  • Повишено ниво на напрежение при минимални товари
  • Температурно стареене на изолацията, аварии и престои
  •  Скъсяване експлоатационния живот на обурудването

ШУНТ РЕАКТОР Ср.Н.

Mаслени и сухи 30 Kvar – 5 Mvar

КОНТРОЛЕР

за УПРАВЛЕНИЕ на ШУНТ РЕАКТОРИ

ШУНТ РЕАКТОР Н.Н.

Сухи - Y/∆ 1.5 – 200 Kvar