• Ел. Табла за Жилищни, Обществени сгради и Промишлеността
 • Лесен монтаж и обслужване
 • Материал – пластмасови, неръждаеми, метални, прахово боядисани в избран от Вас цвят
 • Изработват се по проект на клиента или наш проект и апаратура по избор
 • Означения – WAGO, WEIDMULLER.

Видове ел. табла

 • Главни разпределителни табла Н.Н
 • Табла автоматизация и управление
 • Табла АВР
 • Пускови табла
 • Пултове за управление
 • Табла за Комплектни Кондензаторни Уредби – ККУ
 • Табла за управление на улично осветление
 • Разпределителни табла за кабелни мрежи
 • Табла за управление технологични процеси
 • Предпазни кутии и табла зашита и комутация за Шунт Реактори

Опции

 • Доставка до обект на клиента
 • Монтаж на обект на клиента
 • Асемблиране на ЕЛ.Табла в шкафове – фирмени и собствено производство, съобразени със схемата и мястото за монтаж