Енергийна ефективност

Източници на висши хармоници са т.нар. нелинейни товари, които ги има във всички сфери – бита, промишлеността и транспорта.

Те предизвикват изкривяване формата на вълната на напрежението, вследствие на консумацията на нелинеен ток. Такива са – Изправители, Софстартери, Инвертори, Заваръчни машини, Пещи дъгови и индукционни, UPS Копирни машини, LED осветление и др.

Наличието на хармоници в разпределителните мрежи, води до влошаване на качеството на ел. енргия.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ:

 • Претоварване на кабели, прекъсвачи и трансформатори вследствие по-високата стойност на I еф.
 • Скъсяване експлоатационния живот на: кондензатори, двигатели, трансформатори, осветителни уредби и др.
 • Претоварване на Нулевия проводник, поради сумиране на тововете на висшите хармоници на монофазните консуматори

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ:

 • Необходимост от преоразмеряване на кабели, трансформатори и прекъсвачи вследтвиепо високата стойност на I еф.
 • Престои, вследствие на фалшиви сработвания на прекъсвачи
 • Повишени загуби на енергия в разпределителната система
 • Повишени загуби от аварии и престои

АКТИВНИ и ПАСИВНИ ФИЛТРИ на ХАРМОНИЦИ

Активните филтри предлагат възможно най-доброто решение за решаване на проблеми, свързани с качеството, в трифазни индустриални, търговски или сервизни инсталации и комунални услуги, причинени не само от хармоници но и от консумацията на реактивна мощност (обикновено на капацитивен тип).

Активните филтри са оборудвани с интуитивен сензорен екран дисплей, позволяващ всички необходими действия за програмиране разработете следните действия:

 • Намаляване на хармоничните токове до 50 -та хармоника.
  По избор избор на хармонични честоти, които да бъдат филтрирани за да се постигне най -висока ефективност. Потребителят може да избере хармонични честоти за филтриране.
 • Корекция на фактора на мощността. Индуктивни и капацитивни мощности.
 • Корекция на текущия баланс, подобряваща фаза към фаза консумация и намаляване на неутралните токове.

В допълнение, новите активни филтри също позволяват:

 • Многодиапазонно напрежение и честота (50/60 Hz).
 • Обхват за инсталации с 3 проводника (модел 3W) или 4 проводника (4W модел)
 • Единичен капацитет на филтъра за токове 30 A, 60 A и 100 A (до 400 A в шкаф).
 • Лесен монтаж поради малките си размери.
 • Позволява паралелен монтаж на до 100 филтъра.

ГАМА МОЩНОСТИ: 30, 60 и 100 А – Паралелно свързване до 100 Устройства.

Устройството разполага с:

 • ¾ проводен модул, за монтаж в трифазна мрежа с или без неутралa
 • Паралелна инсталация до 100 устройства.
 • LCD сензорен дисплей, за мониторинг на параметрите.
 • RS-485 и Ethernet комуникации.
 • EMI филтри.
 • Тип кутия РАК, Шкаф и за Стена

HBF – T ФИЛТЪР 3 - ХАРМОНИК

Филтрите HBF-T са предназначени за блокиране на 3-ти хармоник, намалявайки токовете в неутрала на трифазна инсталация, където има инсталирани монофазни консуматори, свързан между неутрала и фаза.

Това са основно пасивни филтри, с паралелна комбинация от индуктивност и кондензатор, като неговите предимства при използване са следните:

 • Намаляване на третия хармоник до 90%.
 • Значително намаляване на другите хармоници
 • Абсорбиране на тока в неутралата
 • Намаляване на загубите в инсталацията
 • Намаляване на смущенията
 • Подобряване на фактора на мощността

ШУНТ РЕАКТОРИ и КОНДЕНЗАТОРНИ УРЕДБИ