Енергийна ефективност

Електроразпределителните мрежи трабва да доставят електрическа енергия с качество отговарящо на стандартите.

За съжаление не всички мрежи отговарят на утвърдениете от ДКЕВР показатели за качеството на доставената ел. енергия и високите изискванията на съвременната техника.

Съвременното високотехнологично оборудване е много взискателно към качеството на енергията. Влошеното качество на ел.енергията често довежда до, повреди на скъпото оборудване, опасност от пожари, бракуване на продукция и престои.

Освен с материални щети последствоията може да са свързани с живота и здравето на хората – повреда на скъпо медицинско оборудване, тежки производствени аварии и др.

Променливотоковите стабилизатори на на прежение ПТСН, имат задачата да компенсират показателите на доставената ел.енергия, в съответствие с изискванията на стандартите.

Автоматичните ПТСН, осигуряват синусоидално напрежение на товара, независимо от големината на отклоненията на захранващото напрежение и променливото натоварване, осигурявайки стабилно Uизх.

Те са предназначени за работа с товари с произволен COS F

ВИСОКОСКОРОСТНИ, СТАТИЧНИ СТАБИЛИЗАТОРИ на НАПРЕЖЕНИЕ IMPACT 2 KVA – 50 МVA

 

Стабилизатора IMPACT e разработен за решаване на техническите проблемите на регулаторите с електромеханична структура:

 • Микропроцесорното управление на IMPACT работи 10 пъти по бързо от електромеханичните регулатори
 • Микропроцесорното управление на IMPACT, не се влияе от прах, влага и вибрации.
 • Загубите на енергия в стабилизатора IMPACT, са до 2% многократно по – малки от тези при електромеханичните

ВИСОКОСКОРОСТНА КОРЕКЦИЯ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

 • Диапазон входно напрежение от - 60% / +40%
 • За трифазни небалансирани товари до 100 %
 • Скорост на регулиране 500V/sek.
 • За всички стойности на индустриалните напрежения
 • Независимо регулиране на напрежението по фази
 • Паралелно свързване на модули
 • Мощност до 50 000 KVA
 • Равномерно разпреден товар по фази
 • Дистанционно управление и мониторинг - ETHERNET и MOD-BUS RTU
 • Интуитивен дисплей
 • Защита от претоварване, висока , Т°, под/свръх U
 • Монофазни и трифазни изходи

VDS – DVR СИСТЕМА СТАБИЛИЗАТОРИ

VSC – DVR

Предназначение: Да намали и елиминира въздействието на електрическите смущения, като дълбоки падове и преходни пренапрежения върху КРИТИЧНИ ИНДУСТРИАЛНИ ПРОЦЕСИ. Корегира пада и покачване на напрежението по най – бърз начин, като подържа постоянно изходно напрежение.

 • Мощност до 1500 KVA
 • Отработва спад на U до 60%
 • Време за реакция до 3 ms.
 • Независимо управление на напрежението на всяка фаза
 • Непрекъсната стабилизация на напрежението
 • Ефективност ˃ 97%
 • Автоматичен и ръчен байпас
 • Предназначен за непрекъсната работа в промишлена среда
 • Дистанционно управление и мониторинг – ETHERNET и MODBUS RTU