ЗА НАМАЛЯВАНЕ на ДЕЛА на ЕЛ.ЕНЕРГИЯТА
в СЕБЕСТОЙНОСТТА на ВАШИЯ ПРОДУКТ ТРЯБВА:

 • Да не плащате загубите и надценките за реактивна енергия
 • Да удължите експлоатационния ресурс на ел. оборудването
 • Да осигурите качествена ел.енергия за оборудването
 • Да намалите експлоатационните разходи
 • Да намалите загубите от аварии и престои
 • Да знаете с какви резерви за нови мощности разполагате

Енергийна ефективност

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 1.  ИЗМЕРВАНЕ, ЗАПИС и АНАЛИЗ на количествени и качествени параметри на Електропотреблението.
 2. ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ за намаляване разхода и повишаване качеството на консумираната Ел. Енергия

√ СТАБИЛИЗАТОРИ – на напрежението на отговорни съоръжения
√ ФИЛТРИ – за висшите хармоници в мрежата
√ КОМПЕНСИРАНЕ – на реактивната енергия

 • Кондензаторни уредби (ККУ) – индуктивна енергия
 • Шунт реактори – капацитивна енергия

√ ОПТИМИЗИРАНЕ на ИНВЕСТИЦИИТЕ –

 • Оценка на резервите на мощност в трансформатори, кабели разпределителни табла и прекъсвачи.
 • Оптимизиране на капиталовите разходи при увеличение на инсталираната мощност

Стабилизатори на напрежение

VSC – DVR СИСТЕМА

Предназначение:
Да намали и елиминира въздействието на електрическите смущения, като дълбоки падове и преходни пренапрежения върху критични индустриални процеси.

 • Мощност до 1500 KVA
 • Отработва спад на U до 60%
 • Време за реакция до 3 ms.
 • Независимо управление на напрежението на всяка фаза
 • Непрекъсната стабилизация на напрежението
 • Ефективност ˃ 97%
 • Дистанционно управление и мониторинг – ETHERNET и MOD-BUS RTU

ВИСОКОСКОРОСТНА КОРЕКЦИЯ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

 • Диапазон входно напрежение от - 60% / +40%
 • За всички стойности на индустриалните напрежения
 • Независиморегулиране на напрежението
 • Паралелно свързване на модули
 • Мощност до 50000 KVA
 • Равномерно разпреден товар
 • Дистанционно управление и мониторинг - ETHERNET и MOD-BUS RTU
 • Интуитивен дисплей
 • Защита от претоварване, висока Температура, под/свръх U

Активни и пасивни филтри на хармоници

ГАМА МОЩНОСТИ: 30, 60 и 100 А – Паралелно свързване до 100 Устройства

Устройството разполага с:

 • ¾ проводен модул, за монтаж в трифазна мрежа с или без неутралa
 • Паралелна инсталация до 100 устройства.
 • LCD сензорен дисплей, за мониторинг на параметрите.
 • RS-485 и Ethernet комуникации.
 • EMI филтри.
 • Тип кутия РАК, Шкаф и за Стена

Шунт реактори и кондензаторни уредби