На фирми и организации, за които икономически е необоснoвано да поддържат електротехнически персонал за профилактика, експлоатация и обслужване на притежаваното или експлоатирано ел. оборудване, но са длъжни по действащите нормативи:

ЙОНЕЛКО ЕООД ПРЕДЛАГА:

1. Индивидуални договори за абонаментно поддържане, обслужване и профилактика на: офиси магазини, цехове и предприятия

  • на силови и осветителни инсталации
  • разпределителни уредби, ел.табла, ККУ, АВР и др.
  • трафопостове

2. Екип от подготвени и опитни специалисти, с необходимото образование, квалификация и техничвско оборудване:

  • за бързо отстраняване на възникнали проблеми
  • качествени ремонти и профилактики
  • използване само материали с доказан произход и качество

3. Бързина на реакция

4. Наличие на ремонтна и складова база – резервни части на склад

5. Наличен товарен и автомобилен транспорт